Tacettin Güçer
0 Yorum

Doç. Dr. Tacettin Güçer

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı


TAKİP ET Bu PROFİL SİZE Mİ AİT?


SABİT TELEFON

+90 (312) 232 0201

Uzmanlık Alanları

ONLINE RANDEVU AL

KULLANICI GÖRÜŞLERİ (0 Yorum)

0.0/5

HAKKINDA

Eğitim: İlkokul : İzmir, İskenderun 1966-1971

Orta Öğretim : Etlik Lisesi ,Ankara 1971-1977

Yüksek Öğrenim :Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi:1977-1984

Mezuniyet Sonrası Görevleri: Çukurova Tıp Fakültesi,Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı;1984-1986 (Zorunlu Hizmet).

Mezuniyet Sonrası Eğitim: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı :1986-1992.2001 yılında aynı anabilimdalında Doçent

Uzmanlık Tezi : Nöro-müsküler Reinnervasyonda Yeni Bir Teknik (Tavşanlarda Deneysel Çalışma )

Yabancı Diller: İngilizce

Çalışma Alanları

BİLDİRİ ve YAYlNLAR:

 a-Uluslararası Bildiriler:

 1- Güçer T, Durak H, Özgür F, Akıncı M : The value of Xenon 133 skin scintigraphy in preoperative evaluation of burn scars. The 6th. Congress of the European Section of the lnternational Confederation for Plastic and Reconstructive Surgery, İstanbul 1989.

 2- Güçer T, Özgür F, Keçik A, Maral T: Wringer injuries in children. The 6th. Congress of the European Section of the International Confederation for Plastic and Reconstructive Surgery, Istanbul : 1989.

 3- Güçer T, Özgür F, Gürsu G: A new and safe criteria for tissue expansion. The 6th. Congress of the Asian-Pacific Section of the International Confederation for Plastic and Reconstructive Surgery, İstanbul 1989.

 4- Güçer T, Özgür F, Erk Y: The importance of estrogen receptors in female pattern adipozis. The 6th. Congress of the European Section of the lnternational Confederation for Plastic and Reconstructive Surgery, İstanbul 1989.

 5- Güçer T, Özgür F, Maral T : Exaggerated tricotic response to minoxidil in expanded scalp. The 6th. Congress of the European Section of the International Confederation for Plastic and Reconstructive Surgery, lstanbul 1989.

 6- Güçer T, Maral T, Özcan G, Erk Y: Reinnervation of a denervated muscle when wrapped around an intact nerve. 38th Annua! Meeting, Plastic Surgery Research Council, Houston, Texas,1993.

 7-Maral T, Borman H, Güçer T, Gökalan İ: Reconstruction of the severely disfigured burned face using free tissue transfer. 10th Congress of the International Society for Burn Injuries, Jerusalem, Israel, Nov. 1-5 1998 

 

b- Uluslararası Yayınlar:

 1-Güçer T, Ozkardeş H: Vesica Fellea – A new substitute for the Bladder ? An experimental study. Br.J. Urol 1992;70:269-270.

2-Mavili E, Güçer T, Erk Y: Unilateral absence of the soft palate and its reconstruction with a mucoperiosteal      island flap. Cleft Palate         Craniofacial J. September 1993, Vol. 30, No.S: 497-499.

3-Özgür F, Keçik A, Güçer T, Balcı S: Antecubitale pterygium syndrome. Eur.J.Plas. Surg.1993;16:10-11.

4- Güçer T, Özgür F., Erk Y, Gürsu G: Estrogen receptors in female pattern adipozis. Aesthetic Plastic Surgery July 1999.

5- Güçer ,T. Coşkunfırat K, Expander Pressure as a Safety Factor  for Expansion Annals of Plastic Surgery 2000 Feb 44(2) 234

6-Güçer T, Coşkunfırat K,: Reversed radial forearm        flap as a    soft tissue and blood supply for a transferred toe to hand. A Case Report.       Annals of Plastic Surgery 2000.  44(4) 426-8

7-Güçer, T ,Oge,K.,Özgür,F. Is it necessary to use angular artery to   feed the  scapular tip when preparing a latissimus dorsi  osteomyocutaneous flap? Journal of Reconstructive microsurgery  April 2000        

8- Güçer T. The Retroauricular Prefabricated Chondrofasciocutaneous Flap  for Reconstructon of Columella. Plastic and Reconstructive Surgery

9- Güçer T, Maral T, :Reinnervation of  a  denervated muscle when longitudinally wrapped around an intact  nerve.  Annals of Plastic Surgery.

10- Güçer T, : Spirometric analysis of velopharyngeal insufficiency in operated cleft palate patients as an indicator for modality of treatment. Plastic & Reconstructive Surgery    

11-Güçer,T, Şafak,T.,Özgür,F.Gürsu,G. Blood flow as the determinator of chondrogenesis.Annals of Plastic Surgery 

12- Ozgur F  . Kecik ,A,  Gucer  Balci ,S  Antecubital pğterygium syndrome,  European Journal of Plastic Surgery 1993, 16-10,11

13-  Güçer, T Coşkunfirat O K Reverse radial forearm flap as a source of soft tissue and blood supply for thumb reconstruction. Ann Plast Surg Apr 2000 (Vol. 44, Issue 4, Pages 426-8)

 

 c-Yurt İçi Yayınlar:

1- Güçer T, Özgür F, Özcan G, Erk Y: Derinin vasküler anomalileri, değişen tanımlamalar ve sınıflamalar. Türk       Dermatopatoloji Dergisi. l992;1:106-108.

2- Mavili E, Kayıkçıoğiu A, Özgür F, Güçer T: Deprese skarların tedavisinde   lipoenjeksiyonun yeri. Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi.         1993;1:42-45.

3- Güçer T, Coşkunfırat K, Çilingir M : Serbest fibula flebi ile mandibula   defektlerinin onarımı. Türk Plastik Cerrahi Dergisi.Vol:4-1 pp16-19.

4- Keçik A. Güçer T. Tek Taraflı Dudak Yarığı. Türk Plastik   Cerrahi Dergisi.Vol:7-1 pp19-22

5- Güçer T. Mandibulo fasial disostoz. Dudak-Damak Yarıkları 1999.Pp:275-77 Ed:Erk Y. Özgür F. İşkur ltd. ISBN 975-491-089-8

6- Keçik A. Güçer T. Tek Taraflı Dudak Yarığı. Dudak-Damak Yarıkları 1999. Pp:91-95 Ed:Erk Y. Özgür F. İşkur ltd. ISBN 975- 491-089-8

7-Güçer T. Endoskopik fasial estetik girişimler. Türk Plastik Cerrahi Dergisi Vol.7-3 pp.173-177

8- Güçer T. Verrüköz lezyonlarda CO2 Lazer uygulamaları Türk Plastik Cerrahi Dergisi Vol.7-3 pp.177-180

9-Güçer T. Doku genişletilmesinde ekspander içi basıncının önemi. Türk plastik cerrahi dergisi.

 

d-Yurt içi Bildiriler:

 1-Güçer T, Marl T, Gökalan İ, Mavili E : Flep yaşamında   prostasiklin  derivelerinin etkileri. X1I. Türk Plastik Cerrahi Kongresi, Kuşadası,1990.

 2-Erk Y, Güçer T, Uçar N, Küçükali T : İki taraflı dudak yarıklarında kas araştırması. XIl.Türk Plastik Cerrahi Kongresi, Kuşadası,1990.

 3-Erk Y, Güçer T, Enacar A: Kısa kolumella problemi için doku genişletici. XII. Türk Plastik Cerrahi Kongresi, Kuşadası 1990

 4- Mavili E, Erk Y, Güçer T: Primer eksizyondan 20 yıl sonra görülen malign melanom rekürrensi. XII. Türk Plastik      Cerrahi Kongresi, Kuşadası ,1990.

 5-Güçer T, Maral T, Keçik A, Gürsu G: Perikondrial kan akımının arttırılmasının kıkırdak formasyonundaki rolü. XlII. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Nevşehir,1991.

6-Mavili E, Ozgür F, Güçer T, Erk Y, Gürsu G: Deprese skarların tedavisinde lipoenjeksiyonun yeri. XIII. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Nevşehir,1991.

7-Mavili E, Erk Y, Güçer T: Karşı bacakta hazırlanan subfasiyal cep ile ayak avülsiyonu rekonstrüksiyonu. XIII. Ulusal         Plastik Cerrahi Kongresi, Nevşehir, 1991.

8-Şafak T, Keçik A, Aslani V, Uçar N, Yüksel E, Gücer T: Acil     mikrovasküler giriþimlerimiz. XlII. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Nevşehir ,1991.

9-Özgür F, Keçik A, Güçer T, Balcı S: “Ptergium antecubitale” sendromu. XIII.Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Nevşehir,1991.

10-Güçer T, Maral T, Üçer O, Gürsu G: Aksonal devamlılığı  bozulmamış ve epinörektomi yapılmış periferik sinir ile kas       reinnervasyon potansiyelinin araştırılması. XIV. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ankara,1992.

11-Maral T, Güçer T, Hayran M, Gürsu G: Sinir ve ven greftleri   içinden kas rejenerasyonu. XIV. Türk Plastik ve Rekontrüktif Cerrahi      Kongresi, Ankara,   1992.

12-Maral T, Güçer T, Erk Y, Keçik A: Topuk defektleri        rekonstrüksiyonunda medial plantar arter nöro-vasküler ada flebi. XIV.Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ankara,1992.

13-Mavili E, Güçer T, Erk Y: Yumuşak damak yarısının konjenital   yokluğunun mukoperiosteal ada flebi ile rekonstrüksiyonu. XIV. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrrahi Kongresi, Ankara 1992.

14-Maral T, Aslani V, Güçer T, Şafak T, Keçik A: Travmatik Moberg flebi. IV. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ankara,1992.

15-Güçer T, Güçer D, Aydın P, Maral T : Tiroid oftalmopatisinde aspirasyon lipoplasti ile alýnan sonuçlar. (Preliminer çalıma). XV.           Türk  Plastik Cerrahi Kongresi, istanbul ,1993.

16-Maral T, Güçer T, Çelik H : Kas reinnervasyonunda lateral      aksonal dallanma : Scanning elektron mikroskobik çalışma. XV. Türk         Plastik Cerrahi Kongresi, istanbul ,1993.

17-Maral T, Şafak T, Hayran M, Güçer T, Keçik A : Yeni bir        nöromatöz nörotizasyon yöntemi  deneysel ön çalışma). XV. Türk           Plastik Cerrahi Kongresi, istanbul ,1993.

18-Güçer T, Or E : EI yaralanmalarında görüntü üzerinde çalışılabilen hasta takip programı. XVI. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ankara,1994.

19-Güçer T, Coşkunfırat K, Markal N, Türkgüven Y : Major  defektlerin kapatılmasında çift flep uygulamaları. XVI. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ankara,1994.

20-Güçer T, Acaroğlu G, Alp B, Türkgüven Y, Zilelioğlu O : Endokrin egzoftalmusta orbital lipektomi. XVI. Türk Plastik ve   Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ankara,1994.

21-Güçer T, Coşkunfırat K, Markal N, Çilingir M : Serbest fibula flebi   ile mandibula defektlerinin onarımı. l. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, lstanbul 1995.

22-Güçer T : Mikrocerrahide Komplike uygulamalar. XVl. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Girne ,1995.

23-Güçer T, Coşkunfırat K, Aslan S, Ardıç S : Vefofarengeal yetmezlikte  spirometri. XVll. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi        Kongresi, Girne, 1995.

24-Güçer T, Tunçbilek G. Özgür,F., Şafak,T., Mavili E. CO2 Laser ile cilt lezyonlarında yüzey yenileme sonuçları. XVlll. Türk Plastik ve  Rekonstrüktif  Cerrahi Kongresi, Antalya, 1997.

25-Güçer T, Tuncalı,D. Özgür,F., Şafak,T., Silikon implant çıkarılması  sonrası bilateral TRAM flep ile meme büyütülmesinde karın          duvarı problemi için bir modifikasyon. XVlll. Türk Plastik veRekonstrüktif  Cerrahi Kongresi, Antalya, 1997.

26-Güçer, T., Şafak,T.,Özgür,F.,Mavil,E., Erk,Y. CO2 laser ile yüz   gençleştirme uygulamaları. Estetik Plastik Cerrahi Derneği lll.Ulusal       Kongresi  İstanbul   1998

27-Kas reinervasyonunda lateral aksonal dallanma: Scanning elektron mikroskobik    çalışma.(yazılı bildiri) T.Maral, T.Güçer, H. H. Çelik

I5. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İstanbul, 27-29 Eylül 1993

Üye Olduğu Topluluklar

Hacettepe Plastik Cerrahi Geliştirme Derneği 1991

Türk Tabipleri Birliği,1984

Turizm Sağlığı Derneği 1992

Türk plastik ve estetik cerrahi derneği

Estetik cerrahi derneği

AGS (Ankara galatasaraylı yönetici ve işadamları derneği)

Türk Hava Kurumu

EĞİTİM VE SEMİNERLER

Ödüller

1-Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Yarışması 1984: Türkiye l9.culuğu.

2- XIV Türk Plastik Cerrahi Derneği Kongresi En İyi Bildiri Yarışması :

Deneysel Araştırma Dalında 3.lük.

Verilen Konferans ve Seminerler

: -”EI Yaralanmalarının tanı ve takibinde Kompüterizasyon”

14 Mart 1994. l.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Yıllık Eğitim Programı Dahilinde ).

   2-”Mikrocerrahide Komplike Uygulamalar” 30 Nisan 1994. Hacettepe de Plastik Cerrahinin Kuruluşunun    30.yılı Konferansları )

 3-”Velofarengeal Yetmezlikte Videoendoskopi” 8 Kasım1995.(Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Yıllık Eğitim Programı dahilinde).

     4-”Periferik Sinir Cerrahisinde Son Gelişmeler” 30cak1995.(Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Plastik Cerrahları Aylık Toplantısı).

SORULAR ve CEVAPLAR (0 Soru)

Tacettin Güçer

Tacettin Güçer

Sorunuz bu web sitesinde yayınlanacak. Lütfen herhangi bir kişisel bilgi iletmeyiniz.