Özgen Kıvanç
0 Yorum

Op. Dr. Özgen Kıvanç

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı


TAKİP ET Telefonla Randevu Al Bu PROFİL SİZE Mİ AİT?


RANDEVU HATTI

+90 (507) 259 0868

YABANCI DİL

İngilizce

Uzmanlık Alanları

ONLINE RANDEVU AL

KULLANICI GÖRÜŞLERİ (0 Yorum)

0.0/5

Çalışma Alanları

BİLİMSEL YAYINLAR:
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Tamer Sakrak, Ayse Aydan Köse, Ozgen Kivanc, Mehmet Caner Ozer, Didem Turgut Cosan, Ahu Soyocak, Yakup Karabagli, Cengiz Cetin. The effects of combined application of autogenous fibroblast cell culture and full-tissue skin graft (FTSG) on wound healing and contraction in full-thickness tissue defects. Burns. 2011
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. A. A. KÖSE, Dr. T. ŞAKRAK, Dr. Y. KARABAĞLI, A. ŞEN˟, Dr. Ö. KIVANÇ, Dr. C. ÇETİN The Effect of a Pheripheric Vasodilator on HBOT (Hyperbaric Oxygen Therapy) İnduced Reflex Vasoconstruction in Rat Tail Revascularization Model 11 th Congress European Societies of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery Rhodes/Greece 2009


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. T. ŞAKRAK, S. MANGIR, A. KÖRMUTLU, Ö. CEMBOLUK, Ö. KIVANÇ, A. TEKGÖZ
1205 el Yaralanması Olgusunun Retrospektif Analizi. Türk Plastik Rek. ve Estetik Cerrahi Dergisi. 2009. Cilt:17, sayı:3:134-138
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. A.A. KÖSE, Y. KARABAĞLI, T. ŞAKRAK, Ö. KIVANÇ, C. ÇETİN: ANTERİOR YERLEŞİMLİ DAMAK FİSTÜLLERİNİN ONARIMINDA DORSAL DİL FLEBİ İLE ONARIM: OLGU SUNUMU 29. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi Eskişehir 2007
E2. T. ŞAKRAK, A. A. KÖSE, A. ŞEN, Y. KARABAĞLI, Ö. KIVANÇ, C. ÇETİN RAT KUYRUK REVASKÜLARİZASYON MODELİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNE BAĞLI VAZOKONSTRUKSİYON ÜZERİNE PERİFERİK VAZODİLATÖR UYGULAMASININ ETKİSİ 30. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi Antalya 2008
E3. Ö. KIVANÇ, T. ŞAKRAK, A.A. KÖSE, M.C. ÖZER, D. COŞAN, A. KÖRMUTLU, S. MANGIR, Y. KARABAĞLI, C. ÇETİN
Tam Kalınlıklı Doku Defektlerinde Greftleme Öncesi Uygulanan Otojen Fibroblast Hücre Kültürünün Yara İyileşmesi ve Kontraksiyonu Üzerine Etkileri 31. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Adana 2009

EĞİTİM VE SEMİNERLER

KURS, KONGRE ve TOPLANTILAR
A. Uluslararası kongre ve toplantılar:
A1. Plastic Surgery Special Joint Meetig (co sponsored by Mayo clinic), Konya, 20-21 May 2011
A2. 4th International Euroasian Aesthetic Surgery Course. Istanbul, 16-19 June, 2012
A3. 5th EASAPS Annual Meeting. Istanbul, 20 June, 2012
A4. Anti-Aging Medicine World Congress. Monte-Carlo – Principality of Monaco, April 3-4-5, 2014
B. Ulusal kongre ve toplantılar:
B1. 29. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi. Eskişehir, 17-20 Ekim 2007
B2. Üst Ekstremite Periferik Sinir Sempozyumu. Eskişehir, 30 Kasım- 2 Aralık 2007
B3. 31. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi. Adana, 17-21 Ekim 2009
B4. Plastik Cerrahi Kış Sempozyumu. Bursa-Uludağ, 15-18 Mart 2011
B5. 4. Plastik ve Estetik Cerrahi Asistan Okulu. Çeşme, 23-30 Nisan 2011
B6. 34. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi. Antalya, 31 Ekim- 4 Kasım 2012

C. Ulusal kurs ve çalıştaylar:
C1. Lazer Kursu. Eskişehir, 2007
C2. Fue Tekniği ile Saç Ekim Kursu. Eskişehir, 2007
C3.Maksillofasiyal Cerrahi Kursu. Eskişehir, 2007
C4. Yanık Kursu ve Çalıştayı. Ankara, 2009
C5. Fue Tekniği ile Saç Ekim Kursu. Adana, 2009
C6. Endoskopik Fonksiyonel Burun Cerrahisi Kursu. Antalya, 2012

SORULAR ve CEVAPLAR (0 Soru)

Özgen Kıvanç

Özgen Kıvanç

Sorunuz bu web sitesinde yayınlanacak. Lütfen herhangi bir kişisel bilgi iletmeyiniz.