M. Serkan  Dinar
0 Yorum

Op. Dr. M. Serkan Dinar

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı


TAKİP ET Telefonla Randevu Al Bu PROFİL SİZE Mİ AİT?


RANDEVU HATTI

+90 (507) 785 8777

SABİT TELEFON

+90 (212) 444 2064

YABANCI DİL

İngilizce

Uzmanlık Alanları

ONLINE RANDEVU AL

KULLANICI GÖRÜŞLERİ (0 Yorum)

0.0/5

Çalışma Alanları

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :

1- Agir H., Dinar S., Sen C., Unal C., Cek DI., “Management of burn injuries without a burn unit: Kocaeli experience”, European Appointed 5th Croatian Congress of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Abstract Book, p.83, Dubrovnik, Hırvatistan 2004.

2-Agir H., Dinar S., Şen C., Çek Dİ., “Lower extremity reconstruction experience in 175 patients”, European Appointed 5th Croatian Congress of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Abstract Book, p.73, Dubrovnik, Hırvatistan 2004.

3- Sen C., Karacalar A., Agir H., Isıl E., Dinar S., Iscen D., “A modification of incision graft technique for burn contractures”, 10th Congress ESPRAS, Abstract book, p.220, Vienna, 2005.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1-Yavuz Gürkan, Sultan San, Eksal Kargı, Serkan Dinar, Deniz İşcen. “Nahcivan 2005 interplast aktivitesinde bölgesel anestezi uygulamaları“ Türk plastik rekostrüktif ve estetik cerrahi dergisi 2006 cilt 14 sayı 1

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1-C. Şen, B. Özkeskin, S. Dinar, D. Çek. “Saçlı deride nekrotizan fasiit: olgu sunumu”. XXIV. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi. 96 -P159-, Ankara, 18-20/10/2002.

2- H. Ağır, Ç. Ünal, C. Şen, S. Dinar, D. İşcen. “Alt ekstremite yaralarına yaklaşım prensiplerimiz ve onarım tercihlerimiz”. XXVI. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi. 69 -S040-, Ankara, 21-25/09/2004.

3-Dinar S., Ağır H., Şen C., Dalçık H., Unal Ç. “Sıçanlarda Yanık Skarı Altına Yerleştirilen Poröz Polietilen İmplanta Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Fibrovasküler İçe Büyümeye Etkisi” XXIX. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Özet Kitabı, sayfa 44, Eskişehir, 2007.

 

Üniversite Uzmanlık Tezi

1-“Sıçanlarda yanık skarı altına yerleştirilmiş poröz polietilende fibrovasküler içe büyümeye hiperbarik oksijen etkisinin araştırılması“ Dr Serkan Dinar Uzmanlık Tezi-Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.D.

EĞİTİM VE SEMİNERLER

Eğitim: 1998 Dokuzeylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 2005 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.D. Uzmanlık 2005 Op. Dr Reha Gençosmanoğlu ile estetik cerrahi deneyimi GEP Estetik İzmir 2006 Elazığ Asker Hastanesi Plastik Cerrahi Şefliği 2007 Siirt Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Şefliği 2008-2009 Op Dr Tunç Tiryaki ile Cellest Klinik Medikal Estetik –Estetik Cerrahi deneyimi 2009 Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Plastik Cerrahi staff 2009 Frankfurt- Rosenpark Klinik Smartlipo Lazer Lipoliz Workshop Eğitimi Almanya 2010 Hands on Training Course –Invasix BodyTite İsrail

SORULAR ve CEVAPLAR (0 Soru)

M. Serkan  Dinar

M. Serkan Dinar

Sorunuz bu web sitesinde yayınlanacak. Lütfen herhangi bir kişisel bilgi iletmeyiniz.