Kayhan Zeytin
0 Yorum

Op. Dr. Kayhan Zeytin

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı


TAKİP ET Telefonla Randevu Al Bu PROFİL SİZE Mİ AİT?


RANDEVU HATTI

+90 (505) 694 9577

WHATSAPP HATTI

+90 (505) 694 9577

YABANCI DİL

İngilizce

ONLINE RANDEVU AL

KULLANICI GÖRÜŞLERİ (0 Yorum)

0.0/5

HAKKINDA

1983 yılında Tokat'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniğinde ihtisasını tamamladı. Manisa Devlet Hastanesinde 2 yıl uzman hekim olarak çalıştı. Manisa'daki görevi esnasında birçok ağır maksillofasyal yaralanma vakasının cerrahi tedavisini gerçekleştirdi. Dr. Kayhan Zeytin Mart 2015 tarihinden bu yana Pendik Özel Yüzyıl Hastanesinde görev yapmaktadır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Çalışma Alanları

YAYIN BİLDİRİ VE POSTERLER

Zeytin K, Ciloglu S, Ates F, Aker F, Ercan F.THE EFFECTS OFRESVERATROL ON TENDON HEALING OF DIABETIC RATS. ActaOrthopaedica et Traumatologica Turcica 2014;48(3):355-62

Ciloglu NS, Zeytin K, Aker F. THE EFFECTS OF RESVERATROL ON FLAPSURVIVAL IN DIABETIC RATS. J Plast Surg Hand Surg. 2013 2014 Aug;48(4):234-7

Zeytin K, Toksoy S, Mert AI, Turkmen I, Onenerk M. MALIGN CUTANEOUSGRANULAR CELL TUMOR: CASE REPORT. Türk Plastik, Rekonstrüktif veEstetik Cerrahi Dergisi 2013; 21(3)

Morkoç O, Aydın E, Başkurt H, Zeytin K, Uzunismail A. YAŞAM KALİTESİNİETKİLEYEN MULTİPLE KSANTOM OLGU SUNUMU.Haydarpaşa NumuneEğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Degisi 2009; 49(3)

Başkurt H, Aydın E, Morkoç O, Zeytin K, Uzunismail A. ÖN KOL PERİFERİKSİNİR YARALANMALARINDA CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ VEKLİNİK DENEYİMLERİMİZ. 4. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi.Aralık 2009

Ciloglu S, Zeytin K, Mert I, Tercan M. EXPERIENCES WITH SUBCILIERINCISION IN ORBITOZYGOMATIC FRACTURES. 7th Congress of theBalkan Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery.September 2011,Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33.Ulusal Kurultayı. Eylül 2011

Yesiladali G, Ciloglu S, Zeytin K, Tercan M. RETPOSPECTİVE REVIEW OF51 LOWER LIP CANCER PATIENT AND REVIEW OF THE LITERATURE.7th Congress of the Balkan Association of Plastic Reconstructive andAesthetic Surgery. September 2011. Türk Plastik Rekonstrüktif ve EstetikCerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı. Eylül 2011

Morkoç O, Zeytin K, Yeşiladalı G, Tercan M. LEDDERHOSE HASTALIĞIOLGU SUNUMU. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 31.Ulusal Kurultayı. Ekim 2009

Morkoç O, Zeytin K, Yeşiladalı G, Tercan M. BİLATERAL GÖZ KAPAĞIYERLEŞİMLİ STEATOKİSTOMA MULTİPLEKS OLGU SUNUMU. TürkPlastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 31. Ulusal Kurultayı. Ekim2009

Ciloglu S, Zeytin K, Yesiladalı G, Tercan M. DOKU EKSPANDERLERİ İLEREKONSTRÜKSİYON: 30 HASTANIN RETROSPEKTİF ANALİZİ. TürkPlastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 32. Ulusal Kurultayı. Eylül2010

Ciloglu S, Zeytin K, Yeşiladalı G, Tercan M. OKULONAZAL SİNKİNEZİOLGU SUNUMU. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 32.Ulusal Kurultayı. Eylül 2010

Ciloglu S, Zeytin K, Duran A, Tercan M. VERTİKAL SKAR REDÜKSİYONMAMMOPLASTİ YÖNTEMİYLE MEMEDEN ANJİYOMİYOLİPOMEKSİZYONU OLGU SUNUMU. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik CerrahiDerneği 32. Ulusal Kurultayı. Eylül 2010

Ciloglu S, Öncel A, Zeytin K, Tercan M. APERT SENDROMU OLMAYANBİLATERAL SİMETRİK KOMPLET KOMPLİKE AKROSİNDAKTİLİ OLGUSUNUMU. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 32. UlusalKurultayı. Eylül 2010

Ciloglu S, Zeytin K, Duran A, Tercan M. MERKEL CELL CARCINOMA ONTHE FINGER: CASE REPORT. 7th Congress of the Balkan Association ofPlastic Reconstructive and Aesthetic Surgery. September 2011. Türk PlastikRekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı.Eylül 2011

Toksoy S, Zeytin K, Yeşiladalı G, Tercan M. MALIGN CUTANEUSGRANULAR CELL TUMOR: CASE REPORT. 7th Congress of the BalkanAssociation of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery. September2011. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. UlusalKurultayı.Eylül 2011

Ciloglu S. Zeytin K, Türkmen i, Tercan M. YAYGIN PENOSKROTALLENFÖDEM OLGU SUNUMU. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik CerrahiDerneği 33. Ulusal Kurultayı. Eylül 2011

SORULAR ve CEVAPLAR (0 Soru)

Kayhan Zeytin

Kayhan Zeytin

Sorunuz bu web sitesinde yayınlanacak. Lütfen herhangi bir kişisel bilgi iletmeyiniz.