Gürhan Özcan
0 Yorum

Prof. Dr. Gürhan Özcan

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı


TAKİP ET Bu PROFİL SİZE Mİ AİT?


Uzmanlık Alanları

ONLINE RANDEVU AL

KULLANICI GÖRÜŞLERİ (0 Yorum)

0.0/5

HAKKINDA

İstanbul Erkek Lisesi'nde ortaokul (1964-1968), Ankara Fen Lisesi'nde lise eğitimini (1968-1971) tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirerek tıp doktoru olduktan (1971-1977) sonra aynı fakültenin Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı'nda 1977-1983 yıllarında altı yıllık asistanlık eğitimini tamamlayarak plastik cerrahi uzmanı oldu. 1988 yılında Amerika Birleşik Devletleri Teksas eyaleti Houston kenti Baylor Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Bölümü'nde iki yıl araştırma görevlisi, bir yıl asistan profesör olarak toplam üç yıl çalıştı. Çok sayıda bilimsel çalışma tamamladı. İki kez Amerikan Plastik Cerrahi Derneği'nin araştırma ödülünü kazandı. 1990 yılında plastik cerrahi doçentlik sınavını verdi ve 1991 yılında Türkiye'ye dönerek Hacettepe Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 1995 yılında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Plastik Cerrahi Anabilim Dalı kurucu başkanı oldu. 1996 yılında bu bölümün profesör kadrosuna atandıktan sonra, üniversitedeki görevinden 1998 yılında ayrılarak serbest hekim olarak çalışmaya başladı. Ağırlıklı olarak estetik cerrahi alanında ameliyat yapmaktadır; en sık yaptığı ameliyatlardan bazıları burun, liposuction (yağ alma) , yüz ve boyun germe, göz kapağı, meme ve karın ameliyatlarıdır.
 
Orta Öğretim: İstanbul Erkek Lisesi (1964-1968) 
Lise Öğretimi: Ankara Fen Lisesi (1968-1971) 
Tıp Eğitimi: Hacettepe Tıp Fak. (1971-1977) 
Plastik Cerrahi İhtisası: Hacettepe Tıp Fak. (1977-1983) 
Vatani Görev: Çorlu Asker Hastanesi (1983-1985) 
Zorunlu Hizmet: Bezmi Alem Vakıf Gureba Hastanesi (1985-1987) 
Research Associate: Baylor College of Medicine, Houston (1988-1990) 
Assistant Professor: Baylor College of Medicine, Division of Plastic Surgery(1990-1991) 
Doçentlik sınavını verme: 1991 
Öğretim üyesi (Doç Dr.): Hacettepe Tıp Fak., Plastik Cerrahi AD (1992-1995) 
Kurucu AD Başkanı: Başkent Üniv., Plastik Cerrahi AD (1995-1998) 
Profesörlüğe atanma: 1996 
Serbest Hekim: 1998- devam ediyor.
EBOPRAS (Avrupa Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Board'u) 
sınavını verme yılı: 2006 Budapeste 

Çalışma Alanları

Yurtiçi Makaleler

 • C.Çelebi, A.Barutçu, G.Özcan, O.Erol.: Mandibula Osteosarkomu. 
  Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Dergisi, 4-5:155, 1982/1983
 • G.Özcan, O.Erol.: Trafik Kazalarında Plastik Cerrahinin Yeri. 
  Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Dergisi, 4-5:176, 1982/1983
 • G.Özcan.: Doğmalık Kepçe Kulak Deformitesinin Onarımında Stensröm YÖntemi. 
  Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi, 13:47, 1986
 • R.Kuteniş, A.Atasaven, G.Özcan, G.Akalın.: Strömbeck Yöntemi ile Tedavi Edilmiş İri Bir Meme Sklerozan Adenozis Vakası 
  Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi, 13:108, 1986
 • G.Özcan, N.Unur, S.Kurul, A.Pınar, G.Akalın.: Deri Kanserlerinde Kombine Tedaviye Rağmen Başarısızlık Nedenleri. 
  Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi, 13:325, 1986
 • G.Özcan, S.Kurul, N.Unur, İ.Evren.: Radyoterapi Sonrası Gelişen Temporomandibuler Eklem Ankilozu. 
  Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi, 13:357, 1986
 • S.Kurul,G.Özcan.: Radikal Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonu 
  Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi, 13:367, 1986
 • S.Kurul,G.Özcan.: Büyük Dudak Defektlerinin Rekonstrüksiyonu 
  Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi, 13:411, 1986
 • G.Özcan, S.Kurul, N.Unur.: Baş-Boyun Kanserlerinde Radyoterapi ile Kombine uygulanan Cerrahi Tedavide Büyük Defektlerin Rekonstrüksiyonu 
  Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi, 13:463, 1986
 • S.Kurul, G.Özcan, A.Kara, A.Alpay.: Problemli Alt Ekstremite Defektlerinin Onarımı. 
  Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi, 13:472, 1986
 • G.Özcan.: Aşırı İnternal ve Eksternal Deviasyonu Olan Burunlarda Tek Seanslı Korreksiyon 
  Türkiye Hastane Tıp Dergisi, 41:195, 1987
 • G.Özcan, D.Özbaşar, E.Özgentaş.: Vajinal Agenezi Konstrüksiyonu 
  Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 1:54, 1987
 • G.Özcan.: Lokal ve Genel Anstezi SIrasında Adrenalin Kullanımı 
  Medica, 4:24,1987
 • G.Özcan.: Deney Flebine İnfiltre Edilen Adrenalinin Aynı Denek Sırtındaki Kontrol Flebine Etkisi 
  Klinik Gelişim, 1:223, 1987
 • S.Kurul, B.Çokneşeli, G.Özcan.: Estetik Amaçlı Meme AMeliyatlarından Alınan Sonuçlar. 
  Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi, 14:320, 1987
 • S.Kurul, G.Özcan, C.Yılmazlı.: Göz Kapağı Defektlerinin Rekonstrüksiyonu 
  Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi, 14:365, 1987
 • S.Kurul, G.Özcan, N.Unur, M.Kınay, G.Akalın.: Yumuşak Doku Sarkomları ve Tedavide Çok Yönlü Yaklaşım. 
  Türk Onkoloji Dergisi, 2:443, 1987
 • G.Özcan, S.Kurul, Ş.Uluer, H.Kaya, C.Yılmazlı.: Orbita Hipertelorizminin Düzeltilmesinde U-Osteotomisi. 
  Klinik Gelişim, 1:237,1987
 • S.Kurul, G.Özcan, N.Çırmıktılı, A.Alpay.: Nörovaskuler Ada Flebi ile Başparmak Defektlerin Onarımı. 
  Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi, 14:485, 1987
 • G.Özcan, Ş.Uluer, Ö.Aral, H.Kaya, S.Kurul.: Anterior Ensefalosellerde Eksternal Yaklaşım. 
  Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi, 14:611, 1987
 • G.Özcan, S.Kurul, N.Çırmıktılı.: Sindaktili. 
  Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi, 14:636, 1987
 • G.Özcan, S.Kurul, K.Atabay, O.Sargın, Ü.Şenköylü.: Hipospadyas Onarımında Kullandığımız YÖntemler ve Sonuçları. 
  Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi, 14:703, 1987
 • S.Kurul, G.Özcan, N.Unur.: Segmengter Pektoralis Majör Kas-Deri Ada Flebi ile Baş-Boyun Defektlerinin Onarımı. 
  Ulusal Cerrahi Dergisi, 4:39, 1988
 • S:Kurul, G.Özcan, R.Kutaniş, I.Aslay.: Latissimus Dorsi Kas-Deri Ada Flebi İle Büyük Defektlerin Rekonstrüksiyonu. 
  Çağdaş Cerrahi Dergisi 2:109, 1988
 • K.Atabay, G.Özcan, E.Özgentaş, O.Erol.: Romberg Hastalığı. 
  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 5:211, 1989
 • K.Atabay, G.Özcan, E.Özgentaş, O.Erol.: Dev Pigmentli Nevüsün Dermabrazyon ile Tedavisi. 
  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 5:227, 1989
 • T.Güçer, F.Özgür, G.Özcan, Y.Erk.: Derinin Vasküler Anomalileri, Değişen Tanımlamalar ve Sınıflamalar. 
  Dermatopatoloji Dergisi 1:106-108, 1992
 • İ.Gökalan, J.Shahlafar, G.Özcan, G.Gürsu.: Yarık Dudak-Damak Deformitelerine Eşlik Eden Doğumsal Anomali Sıklığının Son 15 Yıl İçinde Dağılımı. 
  Türk Plastik Cerrahi Dergisi 1:31-33, 1993
 • F.Özgür, M.Arıyürek, T.Maral, G.Özcan, M.Razminia, C.S.Süer.: Yavru Tavşanlarda Mandibula Üzerine Yerleştirilen Alloplastik İmplantın Mandibula Gelişmesi Üzerine Etkisi. 
  Türk Plastik Cerrahi Dergisi 1:88-91, 1993
 • N.Kostakoğlu, T.Maral, G.Özcan, A.Keçik.: Parmak Ucu Defektlerinin Onarımında Ters Akımlı Dijital Arter Ada Flebi Kullanımı. 
  Türk Plastik Cerrahi Dergisi 1:124-130, 1994
 • G.Özcan.: Fasiyal Paralizide Altın Ağırlık Operasyonu(Tartışma) 
  Türk Plastik Cerrahi Dergisi 3:202, 1995
 • M.Özgen,O.T.ALtay,G.Özcan.: Orthognatic and Prosthodontic Rehabilition of a Recurrent Unilateral Maxillomandibular Fracture With Facial Asymmetry (A Case Report). 
  The Journal Of Hacettepe Faculty of Dentıstry, 19:81-85, 1995
 • N.Kostakoğlu, İ.Başaran, G.Özcan, G.Gürsu.: Alt GÖz Kapağı Ektropionlarının Aynı Taraf Üst Göz Kapağından Orbikülaris Oküli Kas-Deri Flebi ile Oanrımı. 
  Cerrahi Tıp Bülteni, 4:113-116, 1995
 • N.Kostakoğlu, A.Kayıkçıoğlu, G.Özcan, A.Keçik.: Microvaskular Second Toe to Hand Transfer: An Analysis of 6 Cases. 
  Turkish Journal of Hand Surgery and Microsurgery, 1:35-39, 1995
 • N.Kostakoğlu, A.Kayıkçıoğlu, T.Şafak, G.Özcan, A.Keçik, G.Gürsu.: Macrodactyly: Report of 8 Cases of a Rare Anomaly. 
  Turkish Journal of Pediatrics. 38:73-79, 1995
 • G.Özcan.: Dudak ve Dudak Çevresi Estetik Cerrahisi 
  Türk Plastik Cerrahi Dergisi, Volüm 8, Sayfa 8-10, 2000
 • T.Maral, T.Dal, H.Borman, G.Özcan.: Primer Nazoplasti ve Septonazoplasti Ameliyatlarının Nazal Hava Akımı Üzerine Etkisinin Anterior Rinomanometre ile Değerlendirilmesi 
  Türk Plastik Cerrahi Dergisi, Volüm 8, Sayfa 105-110, 2000

Uluslararası Yayınlar

 • G.Özcan, S.Kurul, G.Akalın, A.Pınar: Angiokeratoma Corporis Circumscriptum. 
  European J Plast Surg, 11:35, 1988
 • G.Özcan, E.Özgentaş: Amniotic Bands, A Report of Two Unusual Cases. 
  European J Plast Surg, 11:53, 1988
 • S.Kurul, G.Özcan, C.Yılmazlı: Fricke Supraorbital Flap for the Reconstruction of Total Lower Eyelid Defects. 
  European J Plast Surg, 12:8, 1989
 • G.Özcan: A Modified Teqhnique to Correct the Unilateral Cleft-Lip Nasal Deformity. 
  European J Cranio-maxillo-facial Surg, 17:14, 1989
 • G.Özcan, R.Maani, S.Shenaq: Vascularized Nerve Graft Model in the Rat. 
  Surgical Forum, 40:602, 1989
 • G.Özcan, S.Shenaq: An Anomaly in the Rat Femoral Vein (Bief Communication) 
  Plast Reconstr Surg, 86:1236, 1990
 • G.Özcan, S.Shenaq, H. Chahadeh, M.Spira: Effects Of Ultraviolet-A Pretreatment on Wound Healing and İmplant Capsule Formation. 
  Surgical Forum, 41:608, 1990
 • G.Özcan, S.Shenaq, B.Baldwin, M.Spira: The Trauma of Suction-Assisted Lipectomy Cannula on Flap Circulation in Rats. 
  Plast Reconstr Surg, 88:250, 1991
 • G.Özcan, S.Shenaq, M.Spira: A New Flap Model in The Rat. 
  Annals Plast Surg, 27:332,1991.
 • G.Özcan, S.Shenaq, M.Spira: A New Vascularized Nerve Graft Model in The Rabbit. 
  J Reconstr Microsurg, 8:35,1992.
 • D.I.Cek, K.Çzer, C.Perk, G.Akalın, G.Özcan: Histologic Changes in Capsule Formation Around Silicone Implants After a Single Dose Injection of Amniotic Fluid. 
  European J Plast Surg, 15:289,1992.
 • G.Ozcan, S.Shenaq, M.Spira: Vascularized Nerve Tube: An Experimental Alternative for Vascularized Nerve Grafts in Short Gaps. 
  J Reconstr Microsurg, 9:405,1993.
 • G.Ozcan, S.Shenaq, M.Spira: An Anatomical, Morphological and Electrophysiological Study of The Rabbit Facial Nerve in the Temporal Bone. 
  European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 249:492,1993.
 • G.Ozcan, S.Shenaq, B.Mirabi, M.Spira: Nerve Regeneration in a Bony bed: Vascularized Versus Nonvascularized Nerve Grafts. 
  Plast Reconstr Surg, 91:1322,1993.
 • G.Ozcan, S.Shenaq, H.Chahadeh, M.Spira: Ultraviolet-A Induced Delayed Wound Contraction and Decreased Collagen Content in Healing Wounds and Implant Capsules. 
  Plast Reconstr Surg, 92:480,1993.
 • Y.Pen, G.Ozcan, C.Chahadeh, S.Shenaq, M.Spira: A Simple Techniqe for Harvesting Standardized Skin Grafts in the Rodent. 
  Annals Plast Surg, 30:186,1993.
 • G.Ozcan, S.Shenaq, B.Baldwin, M.Spira: The Trauma of Suction-Assisted Lipectomy Cannula on Flap Circulation in Rats. 
  Selected and Published in the Year Book of Plast Reconstr Aestet Surg, Chapter 4 (Aesthetic Surgery), pp 266-267,1993.
 • T.Şafak, G.Özcan, A.Keçik, G.Gürsu: Microvascular Ear Replantation With No Vein Anastomosis. 
  Plast Reconstr Surg, 92:945, 1993.
 • T.Safak, E.Yuksel, G.Ozcan, G.Gursu: Utilization of the Breast for Penile Reconstruction in a Transexual. 
  Plast Reconstr Surg, 96:1483, 1995.
 • S.Kurul, G.Ozcan, C.Cakalir: Accessory Nose Associated with Unilateral Cleft Lip. 
  European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 252:61, 1995.
 • N.Kostakoğlu, G.Özcan, G.Gürsu: Correction of Ectropion of the Lower Eyelid with an Orbicularis Oculi Musculocutaneous Flap from the Upper Eyelid. 
  Transact 11. Congr IPRAS, pp 334-335, Yokohama, Japan, April 16-21, 1995.
 • N.Kostakoğlu, G.Özcan, T.Şafak, A.Keçik, G.Gürsu: Reconstruction with Reverse Flow Flaps in the Hand and Forearm. 
  Transact 11. Congr IPRAS, pp 309-312, Yokohama, Japan, April 16-21, 1995.
 • G.Özcan, S.Shenaq, M.Spira: Vascularized Nerve Tube: An Experimental Alternative for Vascularized Nerve Grafts in Short Gaps. 
  Selected and Published in the Year Book of Plast Reconstr Aestet Surg, Chapter 6 (Microsurgery), pp 2309-312,1995.
 • T.Şafak, A.Kayıkçıogğu, G.Özcan, A.Keçik: Sharing the Radial Forearm Flap in Reconstruction of Two Separate Defects in the Same Patient. 
  Ann Plast Surg, 36:313,1996.
 • N.Kostakoğlu, G.Özcan, G.Gürsu: Dermatofibrosarcoma Protuberance: Wide and Deep Bloc Excision Including Underlying Muscle. 
  European J Plast Surg, 19:218-220, 1996.
 • G.Özcan, S.Shenaq, M.Spira: Optimal Dose of Cyclosporine for Experimental Rat. 
  Plast Reconstr Surg, 99:598-599, 1997.
 • G.Özcan, S.Shenaq, L.Micheal, M.Spira: Augmentation of Random Flap Survival by Implantation of Vascularized Fascia Allografts and Temporary Immunosuppression: Implication for Flap Fabrication. 
  Plast Reconstr Surg, 99:1666-1674, 1997.
 • T.Şafak, M.Akyürek, G.Özcan, A.Keçik, M.Aydın: Osteocutaneous Flap Prefabrication Based on the Principle of Vascular Induction: An Experimental and Clinical Study. 
  Plastic and Reconstructive Surgery, 105, 1304-1313, 2000.

Üye Olduğu Topluluklar

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Görevleri:

 • Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 1992-1994 Sayman
 • 1996-1998 Genel Sekreter
 • 1998-2000 Üye
 • 2004-2006 Başkan Yardımcısı
 • 2008-2010 Başkan

EBOPRAS ULUSAL temsilcisi (1994-2005)

Asya-Pasifik Seksiyonu IPRAS Ulusal Delege (1993 Seul, Kore)

Avrupa Seksiyonu IPRAS Ulusal Delege (1997 Lizbon, Portekiz)

IPRAS Ulusal Delege 1995-2007 (1995 Yokohama Japonya, 1999 San Francisco ABD, 2003 Sidney Avusturalya, 2007 Berlin Almanya)

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yeterlik Yürütme Kurulu üyesi (2003- 2005) ve Başkanı (2005-2009)

Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği: (II. Başkan 1994-1996)

Türk Estetik Plastik Cerrahi Derneği 9. Ulusal Kongresi BAŞKANI, 11-15 Mayıs 2005, Swissotel The Bosphorus Istanbul

EURAPS (European Association of Plastic Surgeons) Konsey Üyesi (2004-2008)

SORULAR ve CEVAPLAR (0 Soru)

Gürhan Özcan

Gürhan Özcan

Sorunuz bu web sitesinde yayınlanacak. Lütfen herhangi bir kişisel bilgi iletmeyiniz.