Erdem Tezel
0 Yorum

Prof. Dr. Erdem Tezel

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı


TAKİP ET Bu PROFİL SİZE Mİ AİT?


SABİT TELEFON

+90 (212) 248 0022

ONLINE RANDEVU AL

KULLANICI GÖRÜŞLERİ (0 Yorum)

0.0/5

HAKKINDA

Türkiye’ye endoskopik tüm yüz estetiğini getiren doktor olarak tanınan Prof. Dr. Erdem Tezel, 3 Ekim 1966'da doğdu. Ankara Bahçelievler Deneme Lisesini ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. İhtisasını 1990-1996 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı'nda yaptı. 1996 yılında Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı oldu.

Akademik
1996-1998 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı'nda öğretim görevlisi olarak çalışan Tezel, 1998 yılında Yrd. Doçent oldu. 1998-1999 yılları arasındaGATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği'nde yedek subay ve öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1999`da Marmara Üniversitesi'ndeki Yrd. Doçentlik görevine dönen Tezel 2003'te Doçentlik, 2009'da Profesörlük ünvanını aldı. Plastik Cerrahi Anabilim Dalı'ndaki bu görevini sürdürürken 2001-2005 yılları arasında yine Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. Erdem Tezel, tecrübe ve buluşlarını davetli konuşmacı olarak katıldığı çeşitli kongre ve toplantılarda meslektaşlarıyla paylaşmaktadır. Tamamen kendisinin geliştirdiği burun ve burun ucu estetiği, göz kapağı ve çevresi onarımı, dudak onarımı ve meme asimetrisi ile meme dikleştirme teknikleri en saygın uluslararası tıp dergilerinde yayınlanmıştır. Özel ilgi alanları olan yüz estetiği ve göz çevresi estetiği konularında yurtdışında eğitim almıştır.

Yurtdışı Eğitimi
Detroit'te William Beaumont Hastanesi'nde Oculoplastic and Orbital Clinic`te, dünyanın en önde gelen Oculoplastic (göz çevresi ve kapağı estetiği) Cerrahı olan Frank A. Nesi ile, Toronto`daki Toronto Üniversitesi'nde Division of Plastic Surgery'de ve Baltimore`daki International Center for Endoscopic and Minimaly İnvasive Aesthetic Surgery'de dünyanın bir numaralı endoskopik yüz estetiği cerrahı olan ve full endoskopik yüz estetiğinin yaratıcısı Dr. Oscar M. Ramirez ile "Clinical Fellowship" -klinik eğitimini- tamamladı.

Marmara Üniversitesi'nde plastik cerrahi asistanlığı yaptığı süre içinde Tel Aviv Üniversitesi Sacler Faculty of Medicine'de Plastik Cerrahi Bölümü'nde Asistan Doktor olarak bulundu.

Çalışma Alanları

Tezel E, Ozturk CN. Double Helical Rim Advancement Flaps With Scaphal Resection: Selected Cases Over 10 Years and Review of the Literature, 2011
Sirinoğlu H, Ersoy B, Tezel E: Benign Chondroid Syringoma: Atypical Presentation of a Rare Eccrine Tumor. J Foot Ankle Surg, 2011
Ramirez OM, Tezel E, Ersoy B. The Peruvian fisherman`s knot: a new, simple, and versatile self-locking sliding knot. Ann Plast Surg: 62(2):114-7, 2009
Tezel E, Durmuş FN. A new instrument for achieving a natural nasofrontal angle. J Plast Reconstr Aesthet Surg: 62(12):e617-9, 2009
Tezel E, Ozturk N. A practical approach in auricular surgery: double helical rim advancement flaps with scaphal resection. Plast Reconstr Surg:122(6):217e-218e, 2008
Tezel E, Ersoy B. Lateral pillar suspension in vertical-scar mammaplasty. J Plast Reconstr Aesthet Surg:61(12):1545-6, 2008
Erdim M, Tezel E, Numanoğlu A, Sav A: The Effects of the size of liposuction cannula on adipocyte survival and the optimum temperature for fat graft storage: an experimental study. Journal of Plast. Reconst. And Aesthetic Surg.  62(9):1210-4, 2009
Tezel E, Ozturk N: A practical approach in auricular surgery: double helical rim advancement flaps with scaphal resection. Plast Reconstr Surg:122(6):217e-218e, 2008
Tezel E, Numanoğlu A: Septocolumellar Suture in Closed Rhinoplasty. Ann of Plast. Surg. 59 (3): 268-272, 2007
Erdim M, Tezel E, Biskin N: A case of skin necrosis as a result of cholesterol crystal embolisation. Journal of Plast. Reconstr and Aesthetic Surg: 59: 429-432, 2006
Tezel E, Sönmez A, Numanoğlu A: Medial Pedicled Orbicularis   Oculi Flap. Yearbook of Plastic and Aesthetic Surgery: 64, 2004
Tezel E, Sönmez A, Numanoğlu A: Medial Pedicled Orbicularis   Oculi Flap. Plast Reconstr Surg: 112/7: 1964, 2003
Tezel E, Numanoğlu A: (Discussion) Nine- year experience with extended use of  the commissure based buccal musculomucosal (CBMM) flap. By constantin A Lendes and Adorjian F. Kovacs. Plast Reconstr Surg: Vol 111/3: 1040, 2003
Tezel E, Sönmez A, Numanoğlu A: Medial Pedicled Orbicularis Oculi Flap. Ann Plast  Surg: Vol 49/6: 599, 2002
Tezel E: Lower lip reconstruction with tongue flap in paramedian bilateral congenital sinus. Plast Reconstr Surg: 110: 1603, 2002
Tezel E: Buccal mucosal flaps : A Review.(Special Topic)   Plast Reconstr Surg: 109: 735, 2002
Tezel E, Numanoğlu A: A new swing of the Atasoy volar V-Y flap. Ann  Plast  Surg: 47(4): 471, 2001
Tezel E, Sönmez A, Bayramiçli M, Numanoğlu A:  A new method of conveying the pedicle through a subcutaneous tunnel in free flap surgery. Ann  Plast  Surg: 47(4): 470, 2001.
Tezel E,  Sönmez A, Numanoğlu A: Medial pedicled orbicularis oculi flap for medial canthal resurfacing. Ann  Plast  Surg: 47(2): 213, 2001
Karacaoğlu E, Tezel E, Güler MM : Rotation ligamentoplasty for the correction of epicantus inversus. Ann  Plast  Surg: 45(2) : 140, 2000.
Karacaoğlu E, Tezel E, Güler MM : Rotation ligamentoplasty for the correction of epicantus inversus. Ann  Plast  Surg: 45(2) : 140, 2000.
Tezel E, Numanoğlu A, Bayramiçli M, Sav A: Fat prefabrication by fascial flap British J Plast Surg : 53: 155, 2000.
Tezel E, and Numanoğlu A: Readjustment of the degree of lift following frontalis sling operation in ptosis (a new and simple method). Plast Reconstr Surg 104: 587, 1999.
Tezel E , Numanoğlu A, Çelebiler Ö, Bayramiçli M: Commissure based buccal mucosal flap. Plast Reconstr Surg: 103: 1537, 1999 (Reply).
Tezel E , Numanoğlu A, Çelebiler Ö, Bayramiçli M: Commissure based buccal mucosal flap. Plast Reconstr Surg: 101: 1223, 1998.
Bayramiçli M, Numanoğlu A, and Tezel E: The mental V-Y advancement flap in functional lower lip reconstruction. Plast Reconstr Surg 100: 1682, 1997.
Numanoğlu A, Gürünlüoğlu R, Ülker S, Doğan T, Tezel E, and Bayramiçli M: A case of multiple trichilemmal cysts and a solitary proliferating trichilemmal  tumor on the scalp. Eur J Plast Surg 20: 275, 1997.
Tezel E and Numanoğlu A: Fat trapper. Plast Reconstr Surg 100: 1930, 1997.
Tezel E, and Numanoğlu A: Postoperative “ bridge fixing method ” in cleft lip surgery. Plast Reconstr Surg  96: 1235, 1995.
Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
E Tezel :   Damak onarımlarında bukkal mukoza fleplerinin yeri. Türk Plastik Cerrahi Dergisi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi: Cilt 11 Sayı 1 Sayfa:9, 2003
E Tezel, M Erdim, A Numanoğlu: Dövmelerin çıkarılmasında salabrazyon yöntemi. Türk Plastik Cerrahi Dergisi. (kabul edildi)
E Tezel, T Yavaş, A Numanoğlu: Fasyotomi yaralarının kapatılmasında yeni bir teknik. Türk Plastik Cerrahi Dergisi. (kabul edildi)
K B Yılmaz, E Tezel, Ö Çelebiler, A Numanoğlu: Pediatrik ekstravazasyon yaralanmalarında doku yıkama. Türk Plastik Cerrahi Dergisi: Cilt: 9 Sayı:1. Sayfa: 120, 2001
F Peker, E Tezel: Sindaktili onarımında metakarpal arter pediküllü flepler. Türk Plastik Cerrahi Dergisi: Cilt:9. Sayı:1. Sayfa:19, 2001.
A Numanoğlu, Ö Çelebiler, M Bayramiçli, R Gürünlüoğlu, E Tezel. Paraplejik hastaların nüksetmiş iskial bası ülserlerinde biseps femoris kas-deri ilerletme flebi. Türk Plastik Cerrahi Dergisi: Cilt:4. Sayı:2. Sayfa:76, 1996.
Ö Çelebiler ,E Özek , E Tezel, R Gürünlüoğlu, M Özek, A Numanoğlu: Geniş kaideli meningomiyelosel defektlerinin kas deri flepleri ile onarımı. Türk Plastik Cerrahi Dergisi: Cilt:2. Sayı:2. Sayfa:136, 1994.
Tezel E, İmer B, Numanoğlu A. Carpal tunnel release via limited palmar incision using rhinoplasty instruments. Marmara Medical Journal. 15 (4): 253-255, 2002
Diğer Bilimsel Etkinlikler
E Tezel,Üç Boyutlu Endoskopik Yüz Gençleştirme. Türk Plastik    Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 25. Kongresi, 2003, Samsun
E Tezel, A Sönmez, A Numanoğlu: Medial pediküllü orbikularis okuli flebi. Estetik Plastik Cerrahi Derneği 7. Ulusal Kongresi, 2001.
E Tezel, A Numanoğlu: Meme hacminin ölçülmesinde ve protez boyutunun belirlenmesinde yeni ve pratik bir yöntem. 21. Ulusal Plastik , Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Kongresi, 2000.
E Tezel, A Numanoğlu: Meme hacminin ölçülmesinde ve protez boyutunun belirlenmesinde yeni ve pratik bir yöntem. 21. Ulusal Plastik , Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Kongresi, 2000.
F Peker, E Tezel, N Durak.: Greftsiz sindaktili onarımında dorsal metacarpal arter pediküllü flepler. 21. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 1999.
A Sönmez, Ö Çelebiler, E Tezel, B Yılmaz, T Doğan, B İmer, A Numanoğlu: Experience with distal pedicled neurocutaneous flaps for forearm reconstruction. 1st Europian Appointed XX. National Congress of The Turkish Society of Plastic Surgeons, 1998.
B İmer, M Bayramiçli, Ö Çelebiler, E Tezel, R Gürünlüoğlu, B Yılmaz, T Doğan, A Sönmez, A Numanoğlu: Kliniğimizde Ocak 1996-Mart 1997 Tarihleri Arasında yapılan serbest doku aktarımlarına bağlı donor bölge komplikasyonlarımız. 19. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 1997.
M Bayramiçli, E Tezel, R Gürünlüoğlu, B Yılmaz, A Numanoğlu: Distal dorsalis pedis flebiyle burun ucu defektlerinin rekonstrüksiyonu. 18. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 1996.
M Bayramiçli, A Numanoğlu, E Tezel: Nörovasküler mental V-Y ilerletme flepleriyle fonksiyonel alt dudak rekonstrüksiyonu. 18. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 1996.
E Tezel, M Bayramiçli,A Numanoğlu: Vasküler fasya  ile prefabrike edilmiş serbest yağ transplantasyonu. 18. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 1996.
M Özek, Ö Çelebiler, T Öktenoğlu, A Zırh, E Tezel, N Pamir, A Numanoğlu: Kraniofasyal cerrahide rijit fiksasyonun yeri. Nöroşirürji Kongresi, 1995.
A Numanoğlu, Ö Çelebiler, M Bayramiçli, E Tezel, T Doğan: Geniş diz defektlerinde gastroknemius kas flebi. 17. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 1995.
A Numanoğlu, Ö Çelebiler, M Bayramiçli, E Tezel, B Yılmaz, T Doğan: İnfratemporal bölgede rabdomyosarkom: bir olgu bildirimi. 17. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 1995.
E Tezel, Ö Çelebiler, B Yılmaz, A Numanoğlu: Oral mukoza defektlerinin onarımında yeni bir seçenek: Komissür pediküllü bukkal mukoza flebi. 17. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 1995.
A Numanoğlu, Ö Çelebiler, E Tezel, R Gürünlüoğlu, B Yılmaz: Meme amputasyonu yöntemi daha sık mı kullanılmalı ?. 17. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 1995.
R Gürünlüoğlu, Ö Çelebiler, M Özek, E Tezel, B Yılmaz, A Numanoğlu: Unilateral koronal sinostozda bifrontal yaklaşım (üç olgunun analizi) 17. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 1995.
Ö. Çelebiler, E. Tezel, M. Bayramiçli, R. Gürünlüoğlu, B. Yılmaz, A. Numanoğlu: Mandibula onarımında serbest fibula flebi. 1. Ulusal Rekonstrüktif  Mikrocerrahi Kongresi, 1995.
E Tezel, A Numanoğlu: A new swing of the Atasoy volar V-Y flap. International congress of surgery of the hand and upper extremity, 1994.
B Yılmaz, Ö Çelebiler, E Tezel, R Gürünlüoğlu, A Numanoğlu:Pediatrik Mandibula kırıklarında rijit osteosentez. 16. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 1994.
E Tezel, Ö Çelebiler, R Gürünlüoğlu, B Yılmaz, A Numanoğlu: “ Frontalis sling” te postoperatif reoryantasyon için yeni bir yöntem. 16. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 1994.
E Tezel, Ö Çelebiler, R gürünlüoğlu, B Yılmaz, A Numanoğlu: Serbest fibula flebi ile mandibula onarımı. 16. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 1994.
Ö Çelebiler, E Tezel, R Gürünlüoğlu, Byılmaz, A Numanoğlu: Kraniyosinostozda “remodeling”. 16. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 1994.
R Gürünlüoğlu, Ö Çelebiler, E Tezel, B Yılmaz, A Numanoğlu: Rijit osteosentezde tartışmalı konular. 16. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 1994.
A Numanoğlu, Ö Çelebiler, E Tezel, R Gürünlüoğlu. Burun sırtı defektlerinin onarımında ideal donor alan: glabella. 15. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 1993.
Ö Çelebiler, M Özek,N Baykan, R Gürünlüoğlu, E Tezel, A Numanoğlu: Trigonosefalinin tedavisinde “frontal remodeling”. 15. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 1993.
Ö Çelebiler, M Özek, E Tezel, R Gürünlüoğlu, A Numanoğlu: Geniş kaideli meningomiyelosel olgularında defektin kas deri flebi ile onarımı. 15. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 1993.
A Numanoğlu, Ö Çelebiler, E Tezel, R Gürünlüoğlu: Avasküler membranöz kemik greftleri ile klinik uygulamalar. 14. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 1992.
Ö Çelebiler, E Tezel, R Gürünlüoğlu, A Numanoğlu: Yüzde flep versus greft. 14. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 1992.
A Numanoğlu, E Tezel, Ö Çelebiler, R Gürünlüoğlu: Nüks etmiş iskial bası ülserlerinde biseps femoris kas deri V-Y  ilerletme flebi. Ulusal Cerrahi Kongresi, 1992.
A Numanoğlu, Ö Çelebiler, E Tezel:  Kalvaryal kemik greftlerinin burun çatısının yükseltilmesinde kullanılması. Ulusal Cerrahi Kongresi, 1992.
A D Yücelten, O Gürbüz, N Büyükbabani, E Tezel: Congenital dermatofibrosarcoma protuberans presenting as a soft depressed plaque. 6th Congress of the Europian Academy of Dermatology and Venerology, Dublin, Ireland, 212, 1997.
Tezel E, and Numanoğlu A: A new swing of the Atasoy volar V-Y flap. Transactions book 11th Congr IPRAS, Yokohama, Japan, 395, 1995.
Tezel E, and Numanoğlu A: Readjustment of the degree of lift following frontalis sling operation in ptosis (a new and simple method). Transactions book 11th Congr IPRAS, Yokohama, Japan, 341, 1995.
Numanoğlu A, Çelebiler Ö, Tezel E, and Gürünlüoğlu R: Split calvarial bone grafting in the treatment of congenital and posttraumatic saddle   nose deformity.  Transactions book 11th Congr IPRAS, Yokohama, Japan, 124, 1995.

 

SORULAR ve CEVAPLAR (0 Soru)

Erdem Tezel

Erdem Tezel

Sorunuz bu web sitesinde yayınlanacak. Lütfen herhangi bir kişisel bilgi iletmeyiniz.