Bülent Tekerekoğlu
0 Yorum

Op. Dr. Bülent Tekerekoğlu

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı


TAKİP ET Telefonla Randevu Al Bu PROFİL SİZE Mİ AİT?


RANDEVU HATTI

+90 (541) 500 5305

SABİT TELEFON

+90 (552) 215 5101

WHATSAPP HATTI

+90 (541) 500 5305

YABANCI DİL

İngilizce

Uzmanlık Alanları

ONLINE RANDEVU AL

KULLANICI GÖRÜŞLERİ (0 Yorum)

0.0/5

HAKKINDA

1975 yılında Gaziantep’de doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Gaziantep’de tamamladım. FÜTF tıp doktoru olarak mezun oldum.

Daha sonra Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı ihtisasını tamamlayarak Ankara Etimesgut Asker Hastanesinde Plastik cerrhi uzmanı olarak çalıştım.

20 adet ulusal ve uluslar arası bilimsel yayınım mevcut. Yurt içi ve yurt dışında Estetik ve Plastik Cerrahi ile ilgili bir çok toplantı ve eğitimlere katıldım.

Şuan da hastalarımı Fulya Terrace’deki kliniğimde kabul etmekteyim. Aşağıdaki bilgilerden bana ulaşabilirsiniz.

 

Çalışma Alanları

 

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
A1: Payaslı C., Babucçu O., Kargı E., Tekerekoğlu B. Traumatic Prominent Ear Secondary to Cartilage Fracture Without Skin Laceration or Hematoma: A Case Report. Plast Recons Surg. 117, 1052-53, (2006)
A2: Hoşnuter M., Payaslı C., Işıkdemir A., Tekerekoğlu B. The effects of onion extract on hypertrophic and keloid scars. J Wound Care. 2007 Jun;16(6):251-4.
A3: Kargı E., Tekerekoğlu B. Usage of lidocaine-prilocaine cream in the treatment of postburn pain in pediatric patients. . Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010 May;16(3):229-32.
A4: Babucçu O., Tekerekoğlu B., Özdemir O., Besir H., Gundogdu S. Comparison of the Five Different Methods in Arterial Diameter Measurement. Surgical Science, 2011, 2, 204-208.
A5: Erpolat S, Tekerekoglu B, Sonmez FM. Hemihyperplasia-multiple lipomatosis syndrome associated with hydrocephalus. Genet Couns. 2014;25(3):251-5.

 

7.4 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

D1:Kargı E., Babucçu O., Hoşnuter M., Tekerekoğlu B., Ayoğlu F. Plastik Cerrahi Operasyonları Esnasında Eldiven Delinme Sorunu. Klinik Bilimler ve Doktor Dergisi 10, 292-295 (2004).
D2: Hoşnuter M., Babucçu O., Kargı E., Payaslı C., Işıkdemir A., Tekerekoğlu B. Modern tıbbın onay verdiği bir biyoterapi metodu: Larva (Maggot) tedavisi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp fakültesi Dergisi (mediforum). 1,85-88 (2003).
D3: Kargı E., Babucçu O., Hoşnuter M., Ayoğlu F., Uzun L., Tekerekoğlu B., Babucçu B., Işıkdemir A., Payaslı C. Zonguldak bölgesinde aksesuar auriküla prevalansı. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp fakültesi Dergisi (mediforum). 1, 47-48 (2003).
D4: Kargı E., Külah C., Hoşnuter M., Babucçu O., Tekerekoğlu B., Tekin İ. Plastik Cerrahide Hepatit B, Hepatit C ve HIV Enfeksiyonu Riski. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 5,14-17 (2003).
D5: Zonguldak ili merkezinde 2785 ilköğretim çağı öğrencisinin konjenital anomali taraması. Babucçu O., Hoşnuter M., Kargı E., Babucçu B., Işıkdemir A., Payaslı C., Tekerekoğlu B. Klinik Bilimler ve Doktor 10, 424-427 (2004).
D6: Kargı E., Numanoğlu, V., Yeşilli Ç., Babucçu O., Tekerekoğlu B., Seçkin İ. Sünnet Uygulamalarında Fimozis Sıklığı. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Mediforum) 1, 57-59 (2003).
D7: Hoşnuter M., Babucçu O., Kargı E., Işıkdemir A., Tekerekoğlu B. Yaşlılarda sık görülen bir medikal travma: Ekstravazasyon yaralanmaları sınıflama ve tedavi yaklaşımları. Turkish JOurnal of Geriatrics 8, 101-106 (2005).
D8: Hoşnuter M., Kargı E., Tekerekoğlu B., Payaslı C., Işıkdemir A. Jinekomasti tedavisinde cerrahi eksizyon-liposuction kombinasyonu: Klinik deneyimlerimiz. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 13, 150-152 (2005).
D9: Hoşnuter M., Işıkdemir A., Kargı E., Payaslı C., Tekerekoğlu B. Zonguldak karaelmas üniversitesinde tek taraflı yarık dudak onarımında klinik deneyimlerimiz. Genel Tıp Dergisi 15,51-56 (2005).
D10: Aktas E., Kulah C., Tekerkoglu B., Comert F., Bektas Z., KargI E. Isolation Of Rahnella Aquatilis From Bone and Soft Tissue of a foot of a Patient With Diabetes (Case Report). Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 2009, Cilt 39, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 054-057.
D11: Hosnuter M., Tekerekoglu B., akbulut V.,Payaslı C., Isıkdemir A. Jinekolojik ve Obstetrik Operasyonlar Sonrası Postoperatif Skarda iyi Estetik Sonuç. J Turkish German Gynecol Assoc, Vol. 6(4); 2005:311-315.

 

7.5 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 

E1: Babucçu O., Hoşnuter M., Kargı E., Tekerekoğlu B., Babucçu B., Özdemir H. Çocuklarda Radial, Torakodorsal Ve Dorsalis Pedis Arterlerinin Kesitsel İç Çapları ve Cinsiyet, Yaş Ve Vücut Oranlarıyla İlişkisi. 26.Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara, 2004.
E2: Hoşnuter M., Borazan A., Kargı E., Babucçu O., Tekerekoğlu B. Yaygın tutulum gösteren bir kalsiflaksi olgusu. 25. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Samsun, 2003.
E3: Kargı E., Babucçu O., Hoşnuter M., Tekerekoğlu B., Babuccu B, Arslan A. Plastik Cerrahi Operasyonları Esnasında Eldiven Delinme Sorunu. 28.Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara, 2006.
E4: Işıkdemir A., Kargı E., Tekerekoğlu B., Payaslı C., Yiğenoğlu B. Tramadol ve Prilokainin Lokal Anestetik Olarak Sizkumsizyon Prosedüründe Kullanımının Karşılaştırılması. 31. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Adana, 2009.
E5:Babuccu O., Peksoy İ., Kargı E., Hosnuter M., Babuccu B., Işıkdemir A., Payaslı C., Tekerekoğlu B. Rinoplasti operasyonlarında nazal kavite temizliğinin anotomik sınırları. 28.Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara, 2006.
E6: Hosnuter M., Tekerekoglu B., Kargı E., Isıkdemir A., Payaslı C. Parmak ucu amputasyonlarının onarımında kullanılan ters akımlı dorsal adipofasyal fleplerde duyulanım. 28.Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara, 2006.
E7: Babuccu B., Arslan A., Tekerekoglu B., Işıkdemir A., Hoşnuter M. Zigomatik ark kırıklarının kapalı redüksiyonundan sonra koruyucu splint kullanımı. 28.Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara, 2006.
E8: Babucçu O., Kargı E., Hoşnuter M., Babucçu B., Işıkdemir A., Payaslı C., Tekerekoğlu B.
Zonguldak ili merkezinde 2785 ilköğretim çağı öğrencisinin konjenital anomali taraması.
26. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 2004.
E9: Işıkdemir A., Payaslı C., Tekerekoğlu B., Arslan A., Kargı E., Hoşnuter M. Yara iyileşmesi üzerine Hypericum Perforatum’un etkileri. 27. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Konya, 2007.
E10: Hoşnuter M., Işıkdemir A., kargı E., Payaslı C., Tekerekoğlu B., Arslan A. Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde tek taraflı yarık dudak onarımında klinik deneyimlerimiz. 27. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Konya, 2007.
E11: Hoşnuter M., Tekerekoğlu B., Payaslı C., Babucçu B., Kargı E. Jinekomasti tedavisinde cerrahi eksizyon – Liposuction kombinasyonu: Klinik deneyimlerimiz. 27. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Konya, 2007.
E12: Hoşnuter M., Kargı E., Acun C., Tekerekoğlu B., Işıkdemir A. Yenidoğanda subkutan yağ dokusu nekrozu. 27. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Konya, 2007.
E13: Işıkdemir A., Tekerekoğlu B., Babucçu B., Arslan A., Coşkun Ö., Saygın H., Hoşnuter M. Yara iyileşmesi üzerine Timozin Alfa -1’in etkileri. 27. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Konya, 2007.

 

Üye Olduğu Topluluklar

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

1.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
2.Ulusal Yara Derneği

SORULAR ve CEVAPLAR (0 Soru)

Bülent Tekerekoğlu

Bülent Tekerekoğlu

Sorunuz bu web sitesinde yayınlanacak. Lütfen herhangi bir kişisel bilgi iletmeyiniz.