Alpaslan Topçu
0 Yorum

Op. Dr. Alpaslan Topçu

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı


TAKİP ET Telefonla Randevu Al Bu PROFİL SİZE Mİ AİT?


RANDEVU HATTI

+90 (532) 154 5182

SABİT TELEFON

+90 (212) 240 5901

WHATSAPP HATTI

+90 (532) 154 5182

YABANCI DİL

İngilizce

Uzmanlık Alanları

ONLINE RANDEVU AL

KULLANICI GÖRÜŞLERİ (0 Yorum)

0.0/5

HAKKINDA

Mezun Olduğum Lise : İskenderun Lisesi
Mezun Olduğu Üniversite: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
İhtisası Aldığı Klinik: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik, Rekons. Ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
İhtisas Başlangıç Tarihi : 18.06.2001
İhtisas Bitiş Tarihi : 19.10.2006
Askerlik Durumu: Yaptı (01.02.2007- 01.02.2008)

Çalışma Alanları

Yayınlar
 
1-Geniş Tam Kat Alt Göz Kapağı Defektlerinin Rekonstrüksiyonu: Klinik Deneyimlerimiz ve Literatürün Gözden Geçirilmesi H.Vayvada, Ö. Tan, A. Menderes, M. Yılmaz, A. Topcu, C. Karaca Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004 18(2)140-150
2- Süperfisyel Temporal Arterin Post-Travmatik Psödoanevrizması:Olgu Sunumu H.Vayvada, Ö.Tan, F. Mola, A. Menderes, A.Topçu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp FakültesiDergisi,2004,18(1),93-97
3- Distal phalanx metastasis in operated bronchial carcinoma Sahbaz S, Kilinc O, Vayvada H, Topcu A, Yorukoglu K, Ucan ES Tuberk Toraks 2004 52 (4) 378-381
4- Craniofacial reconstruction with high-density porous polyethylene implants Menderes A, Baytekin C, Topcu A, Yilmaz M, Barutcu A J Craniofac Surg 2004 15(5) 719-24
5- Follow-up form for patients undergoing orthognathic surgery Tayfur V, Yilmaz M, Baytekin C, Topcu A, Barutcu A J Craniofac Surg 2005 16 190-2
6-  Alt Ekstremitede Epidermoid Karsinom ve Pyojenik Granülomu  Taklit Eden  Amelanotik Malign Melanom, H. Vayvada, F. Mola, A. Menderes, A. Topçu, M. Yılmaz ,   Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005 19 (1)
7- Candida albicans osteomyelitis in a diabetic foot ulcer. Yener S, Topcu A, Manisali M, Comlekci A, Yesil S  J. Diabetes Complications  2007 Dec 14
8-Chemical burn in domestic setting with an uncommon agent: hydrofluoric acid. Demir    K, Ozdemir N, Topcu A, Vayvada H.   Eur J Emerg Med. 2007 Apr; 14(2): 106- 7.
9- Increasing the  Viability of Fat Grafts by Vasculer Endotelial Growth Factor. Topcu A. Aydin O.E., Ünlü M., Barutcu A., Atabey A. Arch Facial Plastic Surg.  2012 Feb.
 
Sözlü ve Yazılı Bildiriler

1-Çok ender bir parotis tümörü: Adenoskuamöz karsinom Karaca C, Demirdöver C, Menderes A, Topçu A, Aydın E 24. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 2002 18-20 Ekim Ankara poster
2- Bası yaraları ve cerrahi tedavisinin uzun dönem sonuçları Demirdöver C, Menderes A, Barutçu A, Topçu  24. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 2002 18-20 Ekim Ankara poster
3- Ortognatik Cerrahi Hasta Takip Formu V.Tayfur, M. Yılmaz, Ç. Baytekin, A Topçu, A. Barutçu 25.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 2003 14-17 Ekim Samsun bildiri
4- Diyabetik ayağın cerrahi tedavisi Ç. Baytekin, A Topçu,A Kızılkaya, M. Yılmaz, A Atabey 25.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 2003 14-17 Ekim Samsun poster
5- Süperfisyal temporal arterin posttravmatik pseudoanevrizması: Olgu sunumu H. Vayvada, F. Mola, A. Menderes, A. Topçu, O. Balık 25.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 2003 14-17 Ekim Samsun poster
6- Yüksek Dansiteli Poröz Polietilen İmplant ile yüz bölgesi rekonstrüksiyonları A. Menderes, Ç. Baytekin, A. Topçu, M. Yılmaz, A. Barutçu 25.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 2003 14-17 Ekim Samsun bildiri
7- Subkutan Mastektomi Sonrası Kalıcı Slikon İmplant ile İmmediate Rekostrüksiyon
Haluk Vayvada, Mehmet Ali Koçdor, Çağhan Baytekin, Alpaslan Topçu, 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 2003 16-19 Ekim Poster
8- İnternet Bazlı Elektronik Veritabanı ile Klinik Hasta ve Asistan Gelişimi Takip Sistemi Mustafa Yılmaz, Haluk Vayvada, Adnan Menderes, Volkan Tayfur, Fahri Mola, Ali Kızılkaya, Alpaslan Topçu 26.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi Bilkent-Ankara 2004 21-25 Eylül Bilkent-Ankara Serbest bildiri
9- Kompozit Kondrokutan Greftlerde Perikondriumun, Kıkırdak ve Cilt Yaşayabilirliği ve Greftin Alıcı Alana Kabulündeki Rolü Çağhan Baytekin, Alpaslan Topçu, Duygu Gürel, Ozan Balık, Ali Barutçu 26.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi Bilkent-Ankara 2004 21-25 Eylül Bilkent-Ankara poster
10- Yüksek konsantrasyonda glikolik asit soyma ile derin akne skarlarının tedavisi: Olgu sunumu A. Barutcu, F. Mola, A. Topcu Estetik Plastik Cerrahi Derneği 8. Ulusal Kongresi 2004 18-20 Haziran İstanbul Poster
11- Elektrik Yanıklarına Bağlı Genital Bölge Yaralanmaları Ali Barutçu, Alpaslan Topçu, Özgür Sunay TYAD 3. Ulusal Kongresi 2005 Ankara Poster
12- Facial Burns and Treatments  Barutcu A, Menderes A, Topcu A, Urgu K. June 2006, The Fourth Meeting Of  The Middle East Burn And Fire Disaster Society, Ankara/ Turkey
13- “ Garden Oven” Burns: A Reconstructive Burden For Plastic Surgeons, Tan O, Atik B, Barutcu A, Aydin E, Topcu A. June 2006, The Fourth Meeting Of  The Middle East Burn And Fire Disaster Society, Ankara/ Turkey
14- Sıçan Otojen Yağ Greftlerinde VEGF İçeren Kalsiyum Aljinat Mikroküreciklerinin Greft Yaşayabilirliğine Etkisi, A. Topçu, E. Aydın, A. Barutçu,A. Atabey, M. Ünlü, 2006 Eylül, 28. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara/ Türkiye
15- Maksiller İlerletme Operasyonu Uygulanan Hastaların Geç Dönem Sonuçlarının Değerlendirilmesi, M. Yılmaz, H. Vayvada, E. Ertaş, A. Topçu, O. Balık, C. Karaca, 2006 Eylül, 28. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara/ Türkiye
16- Mandibuler Simfisizal Distraksiyon Osteogenezinin Uzun Dönem Sonuçlarının Değerlendirilmesi, M. Yılmaz, E. Ertaş, H. Vayvada, A. Topçu, R. Aktaş, C. Karaca, 2006 Eylül, 28. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara/ Türkiye
17- Kapalı Anterior Skorlama ve Konkaskafal Sütür Tekniği ile Kepçe Kulak Onarımında Geç Dönem Sonuçlarımız, A. Menderes, A. Topçu, M. Yılmaz, A. Atabey, C. Karaca, 2006 Eylül, 28. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara/ Türkiye- Poster
18- Subkutan Mastektomi Yapılan Hastalarda Silikon İmplant ile Rekonstruksiyon Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Ö. Sunay, H. Vayvada, A. Kızılkaya, A. Topçu, C. Karaca, 2006 Eylül, 28. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara/ Türkiye- Poster
19- Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Uygulanan Hastalarımızda Yöntemin Etkinliğinin Araştırılması, H. Vayvada, A. Salmanov, M. Yılmaz, A. Topçu, A. Atabey, 2006 Eylül, 28. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara/ Türkiye- Poster
20- Total Üst Dudak Defektinin Bilateral Reverse Kompozit Nazolabial Flep ile Rekonstruksiyonu: Olgu Sunumu, A. Topçu, M. Yılmaz, K. Urgu, S. Ün, C. Karaca, 2006 Eylül, 28. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara/ Türkiye- Poster
21- Spina Bifida Olgularının Kronik Ayak Ülserlerinde Hiperbarik Oksijen Tedavisi: Olgu Sunumu Dr. Figen AYDIN,  Dr. Alpaslan TOPÇU,  Dr.Koray URGU, 1.Ulusal Yara Bakımı Kongresi 15-18 Kasım 2006 Antalya/ Türkiye
22- Vasküler Endotel Büyüme Faktörünün Diyabetik Yara İyileşmesi Üzerine Etkileri: Farelerde Deneysel Çalışma, Osman Enver Aydın, Alpaslan Topçu, Reşat Altuğ Aktaş, Ali Barutçu, 2009 Kasım, 3. Ulusal Yara Bakım Kongresi, İzmir/ Türkiye

EĞİTİM VE SEMİNERLER

Katıldığı Kongreler, Paneller ve Kurslar
1) 2002 Ocak, Türk Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Rinoplasti Paneli, Manisa/ Türkiye
2) 2002 Mayıs, Maksillofasyal Cerrahi Çalıştayı, Ankara/Türkiye
3) 2002 Mayıs, 16. Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Kongresi, İstanbul/ Türkiye
4) 2002 Temmuz, 6. Avrupa Mikrocerrahi Kongresi, İstanbul/ Türkiye
5) 2002 Eylül,  6. Avrupa Bası Yarası Kongresi, Budapeşte/ Macaristan
6)  2002 Kasım, Flep Disseksiyon Kursu, Ankara/ Türkiye
7) 2004 Şubat, Deneysel Araştırmalar Kursu, İzmir/ Türkiye
8) 2004 Mart, Türk Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu, Bursa/ Türkiye
9) 2004 Haziran, Estetik Plastik Cerrahi Derneği 8. Kongresi, İstanbul/ Türkiye
10) 2004 Eylül, 26. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara/ Türkiye
11) 2005 Mart, Türk Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu, Kastamonu/ Türkiye
12) 2005 Haziran, 2. Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri ‘’Baş-Boyun Onarımları’’, İstanbul/ Türkiye
13) 2005 Temmuz, Türk Rekonstruktif Mikrocerrahi Derneği ‘’Alt Ekstremite Rekonstruksiyonu’’ Toplantısı, İstanbul/ Türkiye
14)Türkiye Yara İyileşme Derneği Sempozyumu,11-12 Şubat 2006, İzmir
15) 2006 Haziran, Estetik Plastik Cerrahi Derneği ‘’10. Ulusal Kongre ve Estetik Meme Cerrahisi Kursu’’, İstanbul / Türkiye
16) 2006 Eylül, 28. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara/ Türkiye, 
17) 2008 Şubat, Cerrahi Alan Enfeksiyonları ve Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, İstanbul/ Türkiye 
18) 2008 Haziran,  Estetik Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Kongre ve Vücut Şekillendirme Kursu, İstanbul / Türkiye
19) 2009 Nisan, Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği ‘’2. Rinoplasti Kursu’’, Ankara
20) 2009 Haziran, Estetik Plastik Cerrahi Derneği 13. Ulusal Kongre ve Minimal İnvaziv Girişimler Kursu, İstanbul / Türkiye
21) 2009 Aralık, Sciton Lazer Uygulama Kursu, Beyrut/Lübnan
22) 2010 Ocak, Teosyal Workshop, Paris/Fransa
23) 2010 Ocak, IMCAS Annual Meeting 2010, Paris/ Fransa
24) 2010 Nisan, 8. Antiaging Medicine World Congress and Medispa, Monaco/ Fransa
25) 2011 Ocak, Estetik Plastik Cerrahi Derneği 15. Ulusal Kongre, İstanbul
26) 2011 Haziran Estetik Plastik Cerrahi Derneği 3. Avrasya Estetik Cerrahi Kursu, İstanbul
27) 2011 Eylül,  Türk Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı, İzmir
28) 2011 Ekim, DRAW, Botulunium Toksin A Kursu, Beyrut/ Lübnan
29) 2011 Aralık,  Natrelle Slikon Protez Master Class Kursu  Stockholm/ İsveç
30) 2012 Ocak, IMCAS Annual Meeting 2012, Paris/ Fransa
31) 2012 Mart, 10. Antiaging Medicine World Congress and Medispa, Monaco/ Fransa

SORULAR ve CEVAPLAR (0 Soru)

Alpaslan Topçu

Alpaslan Topçu

Sorunuz bu web sitesinde yayınlanacak. Lütfen herhangi bir kişisel bilgi iletmeyiniz.