Aliye Ceyla Özbayoğlu
0 Yorum

Op. Dr. Aliye Ceyla Özbayoğlu

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı


TAKİP ET Bu PROFİL SİZE Mİ AİT?


SABİT TELEFON

+90 (226) 811 2244

WHATSAPP HATTI

+90 (541) 322 8775

YABANCI DİL

İngilizce

Uzmanlık Alanları

ONLINE RANDEVU AL

KULLANICI GÖRÜŞLERİ (0 Yorum)

0.0/5

HAKKINDA

Mecburi hizmetimi Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamladıktan sonra, 5 yıl boyunca Yalova Devlet Hastanesinde görev yaptım. Şu an Özel Yalova Hastanesinde hasta kabulu yapmaktayım.

Kişisel Bilgiler

 • Doğum Tarihi: 31 Ocak 1976
 • Uzmanlık Alanı: Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
 • Yabancı Dil: İngilizce
 • E-posta: ceyla.ozbayoglu@oyh.com.tr

Eğitim Durumu

 • Lisans: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (1994 - 2001)
 • İhitisas: TC Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı

Mesleki Kariyer

 • Osmangazi Üniversitesi Tıp Fak. Plastik Rek. Ve Estetik Cer. AD.  (2002 - 2008)
 • Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2009 - 2011)
 • Yalova Devlet Hastanesi (2011 - 2015)

Çalışma Alanları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

 1. Karabağlı Y., Koçman A.E.,Köse A.A.,Özbayoğlu A.C.,Çetin C.:
  Adhesive bands to prevent fogging of lenses and glasses of surgical loupes or microscopes. 
  Plastic and Reconstructive Surgery, 2006 Feb., 117(2): 718-719 ISSN: 0032-1052

 2. Şakrak T, Köse AA, Karabağlı Y, Koçman E, Özbayoğlu AC, Çetin C. 
  Rat tail revascularization model for advanced microsurgery training and research. 
  Journal of Reconstructive Microsurgery, 2011 Sep, 27(7) : 391-396 ISSN

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (proceedings) basılan bildiriler

 1. Kose AA, Ozbayoglu AC, Karabaglı Y, Tuncel N, Sahinturk V, Çelik M, Çetin C. 
  The effects of platellet rich plasma on a rat sciatic nerve crush injury model. 
  11th ESPRAS Congress, Rodos, 2009

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Köse A A, Karabağlı Y, Özbayoğlu C, Vural M, Aslantaş A., Çetin C. 
  Geniş meningomyelosel defektlerinin kapatılmasında çift taraflı latissimus dorsi ilerletme flebi. 
  Türk Nöroşirurji Dergisi. 16(1): 45-47, 2006

 2. Özbayoğlu A C, Köse A A, Karabağlı Y, Çetin C. 
  Tübüler tırnak (pincer nail) tedavisinde Kosaka stratejisi ile alınan sonuçlar. 
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. 15(2): 105-08, 2007.

 3. Özbayoğlu AC, Aksungur E, Demiröz AS. 
  Alev yanığı zemininde gelişen pyojenik granülom ve literatürün gözden geçirilmesi: Olgu sunumu. 
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. 19(1): 27-29, 2011

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Karabağlı Y, Köse A A, Koçman E, Özbayoğlu C, Çetin C. 
  Çocuk grubunda oyuncaklara bağlı oluşan yaralanmalar. 
  28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, s:160, Ankara, 2006.

 2. Karabağlı Y, Köse A A, Koçman E, Özbayoğlu C, Çetin C. 
  Alt dudak tümörlerinde ilerletme mukozal, muskulomukozal v-y flep uygulamamız. 
  28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, s:218, Ankara, 2006.

 3. Karabağlı Y, Köse A A, Açıkalın M, Özbayoğlu C, Çetin C. 
  Tendon yaralanmasında oluşan kılıf defektinin primer kapatılmasıyla oluşan minimal kompartman sendromunun tendona etkisi. 
  29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, s:58, Eskişehir, 2007.

 4. Elmas İ, Köse A A, Karabağlı Y, Özbayoğlu C, Çetin C. 
  Duman inhalasyon hasarında nitrik oksit sentaz inhibitörlerinin akciğer parankimi üzerine etkileri: Deneysel çalışma. 
  29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, s:60, Eskişehir, 2007.

 5. Karabağlı Y, Köse A A, Elmas İ, Özbayoğlu C, Çetin C. 
  ‘Beramendi youth lift threads’ metodunu kullanarak yaptığımız yüz ve kas asma ilk sonuçlarımız. 
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, s:66, Eskişehir, 2007.

 6. Köse A A, Karabağlı Y, Özbayoğlu C, Şakrak T, Çetin C. 
  Spontan 3. parmak derin fleksör tendon rüptürü: Olgu sunumu. 
  29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, s:121, Eskişehir, 2007.

 7. Köse A A, Karabağlı Y, Özbayoğlu C, Kıvanç Ö, Çetin C. 
  Erken çocukluk döneminde malign melanom: Olgu sunumu. 
  29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, s:223, Eskişehir, 2007.

 8. Köse A A, Karabağlı Y, Şakrak T, Özbayoğlu C, Çetin C. 
  İmmünsupresif hastalarda lokal mantar enfeksiyonlarına bağlı ekstremite kayıpları. 
  29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, s: 225, Eskişehir, 2007.

 9. Karabağlı Y, Köse A A, Özbayoğlu C, Şakrak T, Çetin C. 
  Hidrodiseksiyon yönteminin tam kat greft alımında kullanımı. 
  29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, s:248, Eskişehir, 2007.

 10. Özbayoğlu A C, Köse A A, Karabağlı Y, Tuncel N, Şahintürk V, Çetin C. 
  Deneysel sıçan siyatik sinir ezilme tipi yaralanma modelinde sinir rejenerasyonunda trombositten zengin plazmanın etkileri. 
  30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, s:742-743, Antalya, 2008.

 11. Karabağlı Y, Köse A A, Özbayoğlu C, Çetin C. 
  Uzatılmış posterior interosseoz ada flebi ile parmak doku defektlerinin kapatılması ve parmak rekonstrüksiyonları. 
  30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, s:174, Antalya, 2008.

 12. Köse A A, Karabağlı Y, Özbayoğlu C, Çetin C. 
  Meme asimetrisine liposuction yaklaşımı. 
  30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, s:710, Antalya, 2008.

 13. Şakrak T, Köse A A, Karabağlı Y, Özbayoğlu C, Kıvanç Ö, Çetin C. 
  Yanık ünitemizde uygulanan tedavi algoritmaları ve 10 yıllık tarama sonuçlarımız. 
  30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, s:83, Antalya, 2008.

 14. Özbayoğlu A C, Köse A A, Karabağlı Y, Çetin C. 
  Preseptal sellülit ile ortaya çıkan osteoradyonekroz olgusu. 
  30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, s:478, Antalya, 2008.

 15. Karabağlı Y, Köse A A, Özbayoğlu A C, Şakrak T, Çetin C. 
  Çocuk yaş grubunda doku genişleticinin sindaktili olgularında uygulanması. 
  30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, s:428, Antalya, 2008.

 16. Şakrak T, Köse A A, Karabağlı Y, Özbayoğlu C, Akan T, Çetin C. 
  Temel mikrocerrahi eğitiminde kuyruk revaskularizasyon modeli. 
  30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, s:210, Antalya, 2008.

 17. Özbayoğlu A C, Köse A A, Karabağlı Y, Akan T, Çetin C. 
  Prezervatif sonda kullanımına bağlı gelişen penil nekroz olgusu. 
  30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, s:215, Antalya, 2008.

Üye Olduğu Topluluklar

Bilimsel Kuruluş Üyelikleri

 • Estetik Plastik Cerrahi Derneği
 • İstanbul Tabip Odası

EĞİTİM VE SEMİNERLER

Uluslararası kongre ve toplantılar

 1. 5. International Euroasian Aesthetic Plastic Surgery and ISAPS Course. 
  19-23 June 2013, İstanbul

 2. İstanbul Advanced Rhinoplasty Course. 
  19-23 June 2013, İstanbul
Ulusal kongre ve toplantılar
 1. Vaskuler Anomalilere Yaklaşım. 
  20 Eylül 2002, Kocaeli.

 2. Dudak-Damak Yarıklarında Sekonder Girişimler. 
  21 Nisan 2003, Eskişehir.

 3. 25. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi.
  14-17 Ekim 2003, Samsun.

 4. 26. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi.
  21-25 Eylül 2004, Ankara.

 5. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Kış Sempozyumu. 
  10-13 Mart 2005, Kastamonu.

 6. 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi.
  20-23 Eylül 2006, Ankara.

 7. 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi.
  17-20 Ekim 2007, Eskişehir.

 8. Üst Ekstremite Periferik Sinir Sempozyumu. 
  30 Kasım-2 Aralık 2007, Eskişehir.

 9. 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi.
  15-19 Ekim 2008, Antalya.

 10. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Kış Sempozyumu. 
  13-16 Mart 2011, Bursa.

 11. 34. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi.
  31 Ekim-4 Kasım 2012, Antalya.

 12. Estetik Plastik Cerrahi Derneği 18. Ulusal Kongresi. 
  11-12 Ocak 2014, İstanbul.

 13. 13. Estetik Plastik Cerrahi Derneği 20. Ulusal Kongresi. 
  9-10 Ocak 2016, İstanbul.
Ulusal Kurs ve Çalıştaylar
 1. 2. Maksillofasiyal Cerrahi Çalıştayı ve Kursu. 
  14-15 Mayıs 2004, Ankara.

 2. 6. Deneysel Hayvan Çalışmaları Temel Eğitim Günleri. 
  3-4 Mayıs 2006, Eskişehir.

 3. Lazer Kursu. 
  30 Kasım 2007, Eskişehir.

 4. 1. Plastik Cerrahi Okulu. 
  25-31 Mayıs 2008, Antalya.

SORULAR ve CEVAPLAR (0 Soru)

Aliye Ceyla Özbayoğlu

Aliye Ceyla Özbayoğlu

Sorunuz bu web sitesinde yayınlanacak. Lütfen herhangi bir kişisel bilgi iletmeyiniz.